Begrippen & toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Marie Jeanne Totes zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Marie Jeanne Totes zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten

 • De verzendkosten die bij verzendingen naar België en Nederland het rekening worden gebracht bedragen worden steeds gedragen door Marie Jeanne Totes.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Marie Jeanne Totes bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Leveringen

 • Marie Jeanne Totes streeft ernaar alle bestellingen binnen de 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.
 • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 weken via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
 • Marie Jeanne Totes is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de bezorgdiensten.
 • Marie Jeanne Totes is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • Marie Jeanne Totes betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Marie Jeanne Totes worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via, Bancontact en Creditcard.

Reclamatie & Retourneren

 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Marie Jeanne Totes raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail of via bericht daarvan op de hoogte te stellen. Marie Jeanne Totes zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
 • Indien er binnen 7 dagen door Marie Jeanne Totes geen schriftelijke of mondelinge bezwaren zijn ontvangen, gaat Marie Jeanne Totes er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • U heeft het recht de door Marie Jeanne Totes geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele staat en verpakking. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Marie Jeanne Totes de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 • Wanneer de door Marie Jeanne Totes afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. 

Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van Marie Jeanne Totes, van het personeel en de producten van Marie Jeanne Totes voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Marie Jeanne Totes is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Marie Jeanne Totes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Marie Jeanne Totes.
 • De aansprakelijkheid van Marie Jeanne Totes is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Marie Jeanne Totes, dan wel tussen Marie Jeanne Totes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Marie Jeanne Totes, is Marie Jeanne Totes niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Marie Jeanne Totes.

Overmacht

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Marie Jeanne Totes opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Marie Jeanne Totes het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Marie Jeanne Totes of bij de toeleveranciers van Marie Jeanne Totes.

Privacy

 • Marie Jeanne Totes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Marie Jeanne Totes
Koolvenstraat 42, Dessel

E-mail: info@mariejeannetotes.com
BTW-nummer: BE0536 254 305